Polska jest jednym z czołowych eksporterów ślimaków w Europie – krajowe hodowle produkują głównie z myślą o rynku francuskim, włoskim, hiszpańskim czy belgijskim. Popyt na ślimaki wzrasta także w naszym kraju, co sprawia, że hodowla tych zwierząt staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza, że wymagania w stosunku do potencjalnych zysków są stosunkowo niewielkie.

Szczególnie cenione pod kątem kulinarnym są dwa gatunki – wolno żyjący w Polsce winniczek, czyli Helix pomatia oraz hodowlany Helix aspersa. Właściwa hodowla trwa w okresie od przełomu lutego i marca do końca września, a dzienny czas pracy przy ślimakach jest określany na poziomie 40-45 minut (dłużej w przypadku reproduktorów, jednak czas mieści się w przedziale 2-3 godzin).

Warunki hodowli

Zaplecze hodowlane obejmuje:

- budynek lub pomieszczenie z przeznaczeniem na rozród ślimaków,

- foliowe tunele dla etapu tuczu wstępnego,

- pole hodowlane na potrzeby tuczu właściwego.

Szacunkowo, na potrzeby hodowli dającej finalnie 10 ton ślimaków, wymagane jest pole o powierzchni ok. 30 arów i pomieszczenie o powierzchni ok. 30-40 m2.

Czynniki, na które należy zwrócić uwagę to sprawny system grzewczy, wentylacyjny i nawadniający. Temperatura w pomieszczeniu, w którym reprodukuje się ślimaki nie powinna przekraczać 30°C, a optymalna - na poziomie 16-22°C jest wpierana przez obecność wapna w glebie. Wilgotność powinna być utrzymywana na stałym poziomie 75-85%, a codzienne zraszanie zapewnia właściwą produkcję śluzu, który jest coraz bardziej cenionym surowcem w przemyśle kosmetycznym. Naturalne oświetlenie i zapewnienie ślimakom długiego dnia wspiera rozmnażanie.

Stosunkowo niewielkie wymagania i niska pracochłonność sprawiają, że hodowla ślimaków stanowi dobre uzupełnienie głównego profilu hodowlanego gospodarstw lub pomysł na samodzielny biznes rolny.

Zbilansowana pasza

W żywieniu ślimaków wykorzystywane są z reguły rzepik, koniczyna i jarmuż, którymi zwierzęta są skarmiane na początkowym etapie chowu. Pasze suche są włączane stopniowo, a tucz właściwy opiera się już wyłącznie na bazie paszy.

Pasza tuczowa dla ślimaków od De Heus jest produktem odpowiednio zbilansowanym i pokrywającym zapotrzebowanie zwierząt na energię i składniki mineralne. Jej struktura jest właściwie dostosowana, by pozwolić na swobodne skarmiane. Zawiera 17% białka i wapń na poziomie 11,4%. Pozwala osiągnąć satysfakcjonujące wyniki hodowlane i odpowiednie walory kulinarne mięsa.

Zainteresowanych tematem prosimy o kontakt z nami.