Dawki z dużym udziałem zbóż, charakterystyczne dla sezonu pożniwnego, wymagają odpowiedniego bilansowania produktami dostosowanymi do jakości surowca z bieżącego sezonu.

Zboża są bogatym źródłem szybkostrawnej skrobi. Jej nadmiar w diecie, wynikający z wyższego udziału zbóż w dawce, stwarza zagrożenie wzdęciem żwacza i kwasicą pokarmową. Optymalizacja procesu fermentacji żwaczowej i lepszego wykorzystania energii w żwaczu wymaga uzupełnienia paszy treściwej odpowiednimi korektorami lub koncentratami białkowymi. Zbilansowanie dawki pozwala na maksymalizację efektów żywienia paszą treściwą, opartą na własnych zbożach. 

W okresie intensywnego skarmiania zbożem polecamy stosowanie wybranego korektora lub koncentratu białkowego z serii Optilmek, produkowanych z surowców bez GMO i zbilansowanych do jakości tegorocznych zbóż:

  OPTIMLEK 46 RUKOR OPTIMLEK 37 RUKOR OPTIMLEK 38 EXTRA
białko 46,0% 37,0% 38,0%
tłuszcz 4,5% 2,2% 2,5%
włókno 6,0% 8,5% 6,0%
VEM 1020 920 970

Właściwy dobór produktu pozwala obniżyć koszt przygotowania wartościowej paszy w gospodarstwie, poprawia efekty żywienia dawką z dużym udziałem zbóż oraz smakowitość paszy przygotowanej w gospodarstwie.

 zainteresowanych produktem prosimy o skontaktowanie się z nami.