Właściwie wyposażony i wygodny w użyciu inkubator do jaj przydaje się zarówno na dużych farmach drobiu, jak i w nieco mniejszych gospodarstwach. Inkubator pozwala na wykluwanie się z jaj w optymalnych warunkach młodych kurcząt, kaczek lub gęsi. Aby hodowla ptactwa przyzagrodowego opłacała się przedsiębiorcy, powinien on korzystać z inkubatora do jaj z rozwagą, jednocześnie pamiętając o kilku ważnych czynnościach.